Mēs piedāvājam:

Kvalitātes vadība:

 • Kvalitātes pārvaldības sistēmu izveide un ieviešana,
 • Kvalitātes pārvaldības sistēmu sagatavošana pārsertifikācijai,
 • Jaunu kvalitātes pārvaldības standartu adaptācija un integrācija esošā kvalitātes pārvaldības sistēmā,
 • Kvalitātes pārvaldības sistēmu uzturēšana

Audita pakalpojumi:

 • Pirmās puses auditi — neatkarīgu, kvalificētu auditoru novērtējums (iekšējie procesi, ieviesta vai tikai iecerēta kvalitātes pārvaldības sistēma).
 • Otrās puses auditi — neatkarīgu, kvalificētu auditoru piegādātāju, sadarbības partneru novērtējums. Otrās puses kvalitātes pārvaldības sistēmas un procesu audits parāda otra uzņēmuma know-how — tā nemateriālo vērtību.
 • Kritēriju izstrāde 2. puses auditam (sadarbības partneri, piegādātāji, apakšuzņēmēji u.c.).

Darba aizsardzība:

 • Darba aizsardzības sistēmu izstrāde,
 • Darba vides risku novērtēšana,
 • Darba aizsardzības sistēmu uzturēšana.

Citi pakalpojumi:

 • Konsultācijas personāla vadībā, personāla vērtēšanas sistēmas un neatkarīgi vērtējumi,
 • Citi biznesa vadības konsultāciju pakalpojumi, kas atkarīgi no klienta vēlmēm, vajadzībām un mūsu kompetences.

Mums ir pieredze ar:

ISO 9001 — universāls vadības standarts
ISO 14001 — vides jautājumi
ISO 17025 — laboratoriju standarts
IATF 16949 — standarts autoindustrijai
ISO 20000 — IT pakalpojumi
ISO 27000 — informācijas drošība
ISO 37001 — pretkorupcijas vadības sistēma
ISO 45001 — darba aizsardzība
ISO 50001 — energoefektivitāte


Minētos standartus pārzina mūsu pastāvīgie darbinieki, bet droši jautājiet arī par citiem, šeit neminētiem standartiem un to kombinācijām.
Lielākā daļa šo standartu Latvijā ir pietiekami zināmi, taču mūsu uzņēmums vienīgais Latvijā var lepoties ar vairāku gadu praktisku pieredzi darbā ar IATF 16949 autoindustrijas tehnisko standartu — obligāts visiem ražotājiem, kas plāno nopietnu un ilglaicīgu sadarbību ar vadošajiem autoražotājiem pasaulē oriģinālo detaļu un komponenšu piegādēs.