Mūsu pieeja biznesa vadības konsultācijām ir, ka visam pēc tam jānotiek vieglāk, vienkāršāk un ērtāk.

Maksimāli maza birokrātija, maz lieka darba.
Ideālā gadījumā ar kvalitātes pārvaldības darbu saistītai struktūrvienībai būs mazāk rutīnas pienākumu, bet vairāk laika pievērsties tiešajam uzdevumam — iespējamu pilnveidojumu meklējumiem. Piemēram, pieturamies jaunajām atziņām kvalitātes pārvaldības jomā pasaulē, ka nav uzņēmuma, organizācijas ne privāta, ne valsts pārvaldes, kurā procesu aprakstiem un kvalitātes pārvaldības dokumentācijai būtu jābūt biezākai par 130 lapām.